PRIMĂRIA STOILEŞTI


Consiliul Local


  INFORMATII PUBLICE  VIZITE 
   CAIET DE SARCINI AL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA PENTRU ACTIVITATEA DE CAPTARE A APEI BRUTE 46   
   ORGANIGRAMA SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA ,,APA STOILEȘTI’’ 46   
   STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC 42   
   CAIETUL DE SARCINI AL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC 43   
   CAIET DE SARCINI DELEGAREA GESTIUNII A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC 43   
   STUDIU DE OPORTUNITATE 33   
   PROPUNERE TEHNICA. 39   
   REZULTATUL ETAPEI DE SELECTIE DOSARE PTR CONCURS DE RECRUTARE CONSILIER CLASA I 83   
   STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ STOILESTI 2021-2027 98   
   PROIECTUL DE BUGET PENTRU ANUL 2021 100   
   ANUNȚ CLADIRI MIXTE 107   
   RAPORT EVALUARE IMPLEMENTARE LEGEA 544/2001 PENTRU ANUL 2020 120   
   RAPORT IMPLEMENTARE LEGEA 52/2003 ÎN ANUL 2020 110   
   PROIECT AMANARE ACCESORII 2020 126   
   PROIECT DEZBATERE TAXE SI IMPOZITE 2021 123   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 6--   Anterioara pagina     Ultima pagina